Gemeenteblad 1373, 9 mei 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Beekjuffer, kavel D22

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WT
Publicatiedatum: 15-05-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

09 mei 2017    Beekjuffer, kavel D22 – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.