Gemeenteblad 1374, 10 mei 2017 - verleende omgevingsvergunning - Van den Elsenstraat 3

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694ND3
Publicatiedatum: 15-05-2017
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

10 mei 2017    Van den Elsenstraat 3, 5694 ND  – oprichten woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)