Gemeenteblad 1375, 5 mei 2017 - Inkomende sloopmeldingen - de Kuilen 3a

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM3a
Publicatiedatum: 15-05-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:
 

Ontvangen d.d. 05 mei 2017 – de Kuilen 3a, 5694 NM – asbestsanering