Gemeenteblad 1377, 11 mei 2017 - geaccepteerde sloopmeldingen - Airbornerstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CB1
Publicatiedatum: 15-05-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

Geaccepteerd d.d. 11 mei 2017 – Airbornestraat 1 5691 CB / Raadhuisplein 1 5691 AL– slopen vleugels (kantoren/bibliotheek) gemeentehuis