Gemeenteblad 1380, 25 april 2017 - Ontheffing drank- en horecawet Kuylkamp 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 26-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-05-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Op 25 april 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor Kuylkamp 2017. Dit betekent dat tijdens Kuylkamp 2017 zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.