Gemeenteblad 1381, 11 mei 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Willemstraat 20

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TR20
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

11 mei 2016 - Willemstraat 20, 5691 TR – plaatsen opbouw achterzijde (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.