Gemeenteblad 1386, 15 mei 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Boslaan 26

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CW26
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

15 mei 2017  - Marterlaan 8, 5691 EW – aanbrengen kelder (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.