Gemeenteblad 1388, 15 mei 2017 - geaccepteerde sloopmelding - De Kuilen 3a

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM3a
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

15 mei 2017- De Kuilen 3a, 5694 NM – asbestsanering