Gemeenteblad 1389, 15 mei 2017 - geaccepteerde sloopmelding - Sonniuswijk 17

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PE17
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

15 mei 201 - Sonniuswijk 17, 5691 PE – verwijderen asbesthoudende dakleien

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.