Gemeenteblad 1390, 15 mei 2017 - geaccepteerde gebruikersmelding - Ekkersrijt 4115

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

15 mei 2017 - Ekkersrijt 4115, 5692 DD – brandveilig gebruik van winkel Bouwman Potter

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.