Gemeenteblad 1393, 16 mei 2017 - Verkeersmaatregelen Breugelse Rommeldag en Breugels Festijn

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Verkeersmaatregelen Breugelse Rommeldag en Breugels Festijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Breugelse Rommeldag en het Breugels Festijn dat wordt gehouden op 17 september 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit:

  1. Het weggedeelte Pieter Brueghelplein – Van den Elsenstraat tot aan de aansluiting met de Sint Hubertuslaan mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 15 september 08.00 uur tot 18 september 13.00 uur. De Stakenburgstraat blijft voor het verkeer geopend.
  2. Een gedeelte van de Sint Genovevastraat vanaf de aansluiting met de Sint Genovevakerk/de Beemdstraat, de Sint Isidorusstraat, de Weverstraat en de Blekerstraat mogen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten op 17 september tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
  3. Vervolgens hebben wij besloten aan één zijde van de Sint Genovevastraat een parkeerverbod in te stellen met uitzondering van de parkeervakken, zodat de doorgang voor het verkeer en /of hulpdiensten probleemloos kan verlopen. Het verbod, dat is aangeduid met verkeersborden is van kracht op 17 september van 08.00 uur tot 18.00 uur.