Gemeenteblad 1394, 24 mei 2017 - Verordening Zonnepanelen Gemeente Son en Breugel 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-05-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 18 mei 2017 de Verordening Zonnepanelenproject Gemeente Son en Breugel  2017 vast, met als inwerkingtredingsdatum 1 juni 2017, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013, 1e wijziging.