Gemeenteblad 1395, 24 mei 2017 - Wijziging tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-05-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten?

Op 18 mei 2017 is de 5e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 door de raad vastgesteld. De raad past de tarieventabel aan bij het onderdeel telecommunicatie. Er wordt een artikel 1.17.1.3 toegevoegd. Het artikel gaat over de aanvragen telecommunicatie in het buitengebied

Waar kunt u de wijziging bekijken?

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl