Gemeenteblad 1399, 24 mei 2017 - Verleende omgevingsvergunning - Crocusstraat 149

Dit artikel is gearchiveerd op 10-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA31
Publicatiedatum: 29-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

24 mei 2017 - Crocusstraat 14, 5691 TC – wijzigen constructie achtergevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.