Gemeenteblad 1401, 2 mei 2017 - verleende omgevingsvergunning - Sint Isidorusstraat 15

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AL15
Publicatiedatum: 09-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

02 mei 2017 - Sint Isidorusstraat 15, 5694 AL – uitbreiden achterzijde woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.