Gemeenteblad 1403, 3 mei 2017 - verleende omgevingsvergunning - Amstellaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 19-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691HE28
Publicatiedatum: 09-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 mei 2017 - Amstellaan 28, 5691 HE – bouwen erker en plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.