Gemeenteblad 1407, 16 mei 2017 - Evenementenvergunning Breugels Festijn

Dit artikel is gearchiveerd op 03-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694
Publicatiedatum: 22-05-2017
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Breugels Festijn

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het Breugels Festijn. Het evenement vindt plaats op:

  • 15 september 2017 van 14.00 uur tot 24.00 uur;

  • 16 september 2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • 17 september 2017 van 11.00 uur tot 19.00 uur.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 3, lid 1 en Artikel 4, lid 1 van de Zondagswet.

Ontheffing Drank- en Horecawet Breugels Festijn

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Breugels Festijn. Dit betekent dat tijdens het Breugels Festijn zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.