Gemeenteblad 1410, 30 mei 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Kerkplein 5

Dit artikel is gearchiveerd op 27-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BB
Publicatiedatum: 08-06-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

30 mei 2017               Kerkplein 5 / ongenummerd, 5691 BB – oprichten van een multifunctioneel gebouw (DIVERSE ACTIVITEITEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.