Gemeenteblad 1413, 31 mei 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Science Park Eindhoven 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 27-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EA
Publicatiedatum: 08-06-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

31 mei 2017                Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op reeds eerder verleende vergunningen voor het uitbreiden van het bedrijfspand (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.