Gemeenteblad 1415, 31 mei 2017 - verleende omgevingsvergunning - Maaslaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 27-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691HM
Publicatiedatum: 08-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 31 mei 2017         Maaslaan 11, 5691 HM – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.