Gemeenteblad 1418, 6 juni 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Sonniuswijk 42

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PE42
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

04 juni 2017 - Sonniuswijk 42, 5691 PE – restaureren dak achterhuis (HANDELEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.