Gemeenteblad 1419, 6 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Nieuwstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA13
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

06 juni 2017 - Nieuwstraat 13, 5691 AA – vervangen entreedeur voorzijde door een vaste pui en het wijzigen van het gebruik op de begane grond naar wonen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.