Gemeenteblad 1420, 8 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Van Gentlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SC2
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

08 juni 2017  -  Van Gentlaan 2, 5694 SC – uitbreiden paviljoen/kantine en plaatsen berging (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.