Gemeenteblad 1421, 1 juni 2017 - inkomende sloopmeldingen - Spireastraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SJ11
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

01 juni 2017 - Spireastraat 11, 5691 SJ – asbestsanering (SLOPEN)