Gemeenteblad 1422, 1 juni 2017 - inkomende sloopmeldingen - Marijkestraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XT28
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

01 juni 2017 - Marijkestraat 28, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)