Gemeenteblad 1423, 6 juni 2017 - inkomende sloopmeldingen - Sonniuswijk 66

Dit artikel is gearchiveerd op 01-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PG66
Publicatiedatum: 13-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

06 juni 2017 - Sonniuswijk 66, 5691 PG – asbestsanering (SLOPEN)