Gemeenteblad 1427, 14 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Van Lennepstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XH7
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

14 juni 2017 -  Van Lennepstraat 7, 5691 XH, kappen van 3 grove dennen en 1 berk in de achtertuin en 1 conifeer in de voortuin

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.