Gemeenteblad 1428, 15 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Rooijseweg Zuid, Penseelkever en Zebrakever ongenummerd

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

15 juni 2017 - Rooijseweg Zuid, Penseelkever en Zebrakever ongenummerd – oprichten 50 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.