Gemeenteblad 1429, 14 juni 2017 - inkomende sloopmelding, Larikslaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CL2
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

14 juni 2017  - Larikslaan 2, 5691 CL – slopen woonhuis (SLOPEN)