Gemeenteblad 1431, 13 juni 2017 - geaccepteerde sloopmelding, Spireastraat 11

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SJ11
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

13 juni 2017 - Spireastraat 11, 5691 SJ – asbestsanering (SLOPEN)