Gemeenteblad 1432, 14 juni 2017 - geaccepteerde sloopmelding, Sonniuswijk 66

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PG66
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

14 juni 2017 - Sonniuswijk 66, 5691 PG – verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)