Gemeenteblad 1433, 14 juni 2017 - geaccepteerde sloopmelding, Marijkestraat 28

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TX28
Publicatiedatum: 21-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

14 juni 2017 -  Marijkestraat 28, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)