Gemeenteblad 1434, 26 juni 2017 - Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-06-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 22 juni 2017 de Subsidieverordening afkoppelen hemelwater vast, met als inwerkingtredingsdatum 1 juli 2017.