Gemeenteblad 1436, 15 juni 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Brouwerskampweg 19

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN19
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

15 juni 2017 -  Brouwerskampweg 19, 5691 PN – bouwen bedrijfsgebouw (BOUWEN EN MILIEU)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.