Gemeenteblad 1437, 19 juni 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Azaleastraat 10

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SK10
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

19 juni 2017 - Azaleastraat 10, 5691 SK – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.