Gemeenteblad 1438, 20 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Azielaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CL6
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

20 juni 2017 - Azielaan 6, 5691 LC – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.