Gemeenteblad 1440, 21 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - vuurlibel 5

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WL5
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

21 juni 2017 - Vuurlibel 5, 5692 WL – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.