Gemeenteblad 1441, 16 juni 2017 - inkomen sloopmelding - Lupinelaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WC7
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

16 juni 2017 - Lupinelaan 7, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)