Gemeenteblad 1442, 19 juni 2017 - geaccepteerde sloopmelding - Larikslaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CL2
Publicatiedatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

19 juni 2017 - Larikslaan 2, 5691 CL – slopen fundering en begane grondvloer (SLOPEN)