Gemeenteblad 1443, 21 juni 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Ekkersrijt 7601

Dit artikel is gearchiveerd op 04-10-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HK7601
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

21 juni 2017: Ekkersrijt 7601, 5692 HK – maken verbindingsgang tussen 2 kantoren (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.