Gemeenteblad 1444, 23 juni 2017 - aangevraagde omgevingsvergunning - Nieuwstraat 14a

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AC14a
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

23 juni 2017  -  Nieuwstraat 14a, 5691 AC – uitbreiden bovenwoning (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.