Gemeenteblad 1449, 23 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Bilderdijkstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 29-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XV7
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend op

23 juni 2017 – Bilderdijkstraat 7, 5691 XV - kappen van 1 grove den in de achtertuin

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.