Gemeenteblad 1450, 26 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Azaleastraat 10

Dit artikel is gearchiveerd op 29-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SK10
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor:

26 juni 2017 - Azaleastraat 10, 5691 SK – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.