Gemeenteblad 1451, 27 juni 2017 - verleende omgevingsvergunning - Veerstraat 55

Dit artikel is gearchiveerd op 29-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AB55
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor

27 juni 2017 - Veerstraat 55, 5694 AB – bouwen mantelzorgwoning (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.