Gemeenteblad 1453, 22 juni 2017 - geaccepteerde sloopmelding - Lupinelaan 7

Dit artikel is gearchiveerd op 08-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WC7
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

22 juni 2017 - Lupinelaan 7, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.