Gemeenteblad 1457, 4 juli 2017 - Aanpassing Verordening Zonnepanelen Gemeente Son en Breugel 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 22 juni 2017 een aanpassing van de Verordening Zonnepanelenproject Gemeente Son en Breugel  2017 vast, met als inwerkingtredingsdatum 22  juni 2017. De aanpassing betreft artikel 3. Het bij raadsbesluit van 18 mei 2017 vastgestelde kredietplafond is hierbij gewijzigd van € 1.267.422,-- in € 2.535.844,--.

De geconsolideerde tekst van de verordening is als volgt: