Gemeenteblad 1458, 29 juni 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Waterjuffer, kavel A09

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WV
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning :

29 juni 2017 - Waterjuffer, kavel A09 – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.