Gemeenteblad 1459, 30 juni 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Oud Breugel (Sint Isidorusstraat)

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AL
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op 30 juni 2017

  • Oud Breugel (Sint Isidorusstraat) – aanleg riolering en graven watergang (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.