Gemeenteblad 1460, 2 juli 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Azaleastraat 12

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SK12
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

02 juli 2017 Azaleastraat 12, 5694 SK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.