Gemeenteblad 1461 - 4 juli 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Nieuwstraat 70

Dit artikel is gearchiveerd op 18-08-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AG, 70
Publicatiedatum: 19-07-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

4 juli 2017  Nieuwstraat 70, 5691 AG – woonfunctie 24 uurs zorg voor mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking (BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.